Litteratur for voksne

Stopp ertingen av Høiby og Trolle

Mobbing i barnehagen av Mai Britt Helgesen

Mobbeatferd i barnehagen av Idsøe og Roland

Samtaleverktøy om mobbing, vennskap og fellesskap utviklet av Børresen, Olsholt og Raundalen.

Se barnet innenfra av Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad

Mobbing i barnehagen, anerkjennelse som forebygging av Ingrid Lund

«De er jo bare barn» av Ingrid Lund

Kompetanseløft i barnehagen av Pål Roland

Profesjonelle barnesamtaler, å ta barn på alvor av Kari Marie Trøften Gamst

Dette vet vi om barnehagen

Litteratur for barn

Kunsten å møte en bjørn av Otterlei

Det var ikke jeg! sa Robin Hund av Lima de Faria


Blå pingvin av Hóracek

Nora og den lille blå kaninen av Aamundsen

En vennebok for de minste – 10 ulike titler dele, bli enige, roe seg ned, samarbeide, si stopp, si unnskyld, snakke om det, spre glede, vente på tur, vise følelser av Palm

Meg: en bok om følelser (sakprosa) av Frøyland

Bisk blir redd av Ousland

Jo får en venn av Ask

Malvin og Ella av Grossmann

Ingrid og Ivar av Janouch

Mistet og funnet av Jeffers

Gudmund leter etter en venn av Schmidt


Tiril som trodde at… av Staaf

Mattias er alene av Ingrid Lund

Mer litteratur:

 • Venner igjen (6-9 år) av Bross
 • En god venn av Bøckmann
 • Skal vi være venner? (sakprosa) av From
 • Du er min beste venn av Gray
 • Morkels alfabet av Hole
 • Rosa av Holmes

Litteratur brukt på positivt barnehagemiljø

 • Kunnskapsdepartementet (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver
 • Roland, P. (2014). Kompetanseløft i barnehagen. Universitetet i Stavanger ISBN 978-82-93166-62-7
 • Lund, I. og Helgeland, A (2016) Mobbing i barnehagen, anerkjennelse som forebygging. Pedlex ISBN 978-82-7841-961-8
 • Nordahl, T. og Hansen, O (2016) Dette vet vi om Barnehagen: Betydningen av voksen-barn kommunikasjon. Gyldendal Akademisk
 • Nordahl, T. og Hansen, O (2016) Dette vet vi om Barnehagen: Observasjon og pedagogisk analyse. Gyldendal Akademisk
 • Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og Øiestad, G (2014) Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget
 • Idsøe EC., Roland P (2017) Mobbeatferd i barnehagen, temaforståelse-forebygging-tiltak. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Lund, I (red.)., Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, DØ., Kovac, BV. og Cameron, DL (2015) Forskningsrapport (2015) Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen
 • Læringsmiljøsenteret (Publisert 17.08.17) Slik kan barnehagen jobbe mot mobbing
 • Seland, M., Sandseter, E.B.H. og Bratterud,Å. (2015)One-to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 70-83
 • Lamer, K (1997) Du og jeg og vi to. Oslo: Universitetsforlaget
 • Størksen, I (7.11. 2013) Hva er sosial kompetanse? Læringsmiljøsenteret. no
 • Gudjonsson, I. (17.08.2017) Slik kan barnehagen jobbe mot mobbing. Læringsmiljøsentret.no
 • Steg for steg
 • Utdanningsdirektoratet (2013) Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat.
 • Eide, B. og Winger.N. (2011). Fra barns synsvinkel. Intervju med barn- metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Gamst. K.M.T. (2017) Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Langballe, Å. ( 2011). Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensible temaer. Kompendium. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
 • Øvreeide H. (2009). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituasjoner. Lund: Studentlitteratur
 • Öhman, M. (2016). Samtaler og samspill med barn. Oslo. Pedagogisk Forum
 • Utdanningsdirektoratet
 • FNs barnekonvensjon (1989): www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter
© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS