Rammeplan for barnehager

Her finner du link til den nye rammeplanen 2017 for barnehagene.

Kvalitetsutviklingsplanen

Her finner du link til kvalitetsutviklingsplanen for Kongsbergbarnehagene.
(Både for de private og kommunale barnehagene)

Barnehageloven

Her finner du link til barnehageloven.
(Både for de private og kommunale barnehagene)

Barnekonvensjonen

Her finner du link til barnekonvensjonen.
(Både for de private og kommunale barnehagene)

© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS